در حال بارگذاری...
شرکت انبوه سازی همگام صنعت سازه به شماره ثبت 14031 در زمینه های اجرای کلیه عملیات ساختمانی و نظارت بر اجراء در گروه های تخصصی سازه، معماری و شهرسازی فعالیت می نماید

اهداف مجموعه

این شرکت در نظر دارد جهت استقرار مستقیم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردها اقدام نماید. در راستای تحقق اهداف بلند مدت شرکت و مهیا کردن بستری آماده جهت رشد و توسعه شرکت و برنامه ریزی های آن، موارد ذیل مدنظر قرار گرفته است:

  • جلب رضایت کامل کارفرمایان
  • اجرای موثر مستقیم مدیریت کیفیت
  • ارتقای سطح دانش کارکنان و به روز کردن اطلاعات
معماری ساختمان را به عنوان معماری زندگی ببینید!

خدمات شرکت

رتبه یک انبوه سازی شرکت همگام صنعت سازه

گواهینامه ها


مشاهده
همگام صنعت سازه

همگام صنعت سازه

1395/01/16 10:56:51

شرکت انبوه سازی همگام صنعت سازه به شماره ثبت 14031 در زمینه های اجرای کلیه عملیات ساختمانی و نظارت بر اجراء در گروه های تخصصی سازه، معماری و شهرسازی فعالیت می نماید

تداوم کمبود مسکن تا 11 سال آینده

تداوم کمبود مسکن تا 11 سال آینده

1394/07/19 11:17:21

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادمسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نیاز سالانه مسکن که سالانه بالغ بر یک میلیون واحد مسکونی برآورد شده است گفت: این حجم از نیاز تا 11 سال آینده تداوم خواهد داشت.

همکاران ما

  • همکار 1
  • همکار 2
  • همکار 3
  • همکار 4
  • همکار 5