در حال بارگذاری...

فرم استخداملطفاً اطلاعات فرم استخدامی را با دقت تکمیل نمایید.


نام *

نام خانوادگی *

نام پدر *

شماره شناسنامه *

کد ملی *

تاریخ تولد *

شماره همراه *

پست الکترونیکی

آدرس

تلفن ثابت

سوابق کاری

فایل رزومه (pdf)


لطفاً توجه نمایید که تکمیل این فرم، هیچگونه تعهدی را برای شرکت ایجاد نمیکند.